Vyfotila Petra Štumrová

Motodíly Ostrava Motodíly Ostrava

Licomělický fichtlcup 2024

Terénní závod

Kontakty na pořadatele

 • Organizátor: SDH Licomělice
 • Email: sdhlicomelice@gmail.com
 • Telefon: 724275955
 • Oficiální web: www.sdhlicomelice.cz

Informace o závodu

 • Ročník: 17
 • Typ závodu: Terénní
 • Systém závodu: Pětihodinový závod
 • Typ tratě: Různorodá - Asfalt, šotolina, louka, pole, polní cesta.
 • Délka tratě: 1800 m
 • Kategorie: Originál, Speciál

Místo konání závodu

 • Termín: 11. 5. 2024
 • Obec: Licomělice
 • PSČ: 53803
 • Kraj: Pardubický kraj
 • Upřesnění místa: Letní areál nádržka

Organizační informace

 • Způsoby registrace: Elektronicky přes portál do vyčerpání kapacity 70 míst (pokud nebude kapacita naplněna lze i na místě)
 • Čas na registraci: Od 7:00 do 9:30
 • Startovné: 1000 Kč za stroj
 • Počet jezdců na tým: Neomezen
 • Věkové omezení: Od 15 let (závodník mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce)
 • Startovací čísla: Čísla jsou přidělena pořadatelem na místě každý tým dostane dvě čísla pro závodníky a čtyři nalepovací na stroj nebo helmu

Další důležité informace

 • Všechny podrobné informace se nachází a jsou aktualizovány na webu sdh licomělice

Pravidla závodu

Sportovní řád motocyklového závodu

Licomělický fichtcup 2024

 Licomělický fichtlcup 2024 je především setkáním lidí podobného smýšlení, kteří mají rádi legraci, recesi a chtějí se společně zúčastnit netradiční akce spojené se zkouškou odolnosti lidí a strojů značky Jawa 50

 1. Preambule
 2. všichni aktivní účastníci akce jsou povinni dodržovat tato pravidla
 3. aktivními účastníky akce jsou výhradně jezdci registrované soutěžní posádky 
 4. aktivní účastník akce spadá pod pravomoc pořadatele (SDH Licomělice) , jejichž pokyny se musí řídit. 
 5. start v závodě a práce v depu je na vlastní nebezpečí a každý účastník se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s konáním akce Licomělický fichtlcup 2024. 
 6. aktivní účastník akce proti rozhodnutí v souvislosti s vlastní akcí může podat protest, Hodnota protestu je 500 Kč neprokáže li se protest jako neoprávněný peníze propadají pořadateli
 7. akce začíná registrací a administrativní přejímkou strojů, končí slavnostním vyhlášením výsledků.

Registrace, přejímka a kontroly

 1.Registrace

Každá posádka která se chce zúčastnit závodu se musí zaregistrovat pomocí elektronického portálu na který bude vyvěšen odkaz na stránkách SDH Licomělice a dalších sítích nebo  osobně na místě konání v areálu licomělické NÁDRŽKY u pořadatele a to do naplnění kapacity aréálu což je 70 posádek   písemně na jednotném předepsaném tiskopisu. Který zajišťuje SDH. Občanský průkaz s sebou !!!   Přihlašování bude na místě od  7:00 hodin a ukončeno v 9:30 (při přihlašování posádka musí uhradit startovné v hodnotě 1000 kč za závodní stroj převodem na učet nebo hotově a závodní stroj při registraci projde přejímkou  Na vrácení zaplaceného startovného není právní nárok, mimo situace, že by se závod neuskutečnil vinou pořadatele.  Při přihlašování dostane posádka  dvě startovní čísla a čtyři nalepovací čísla

2. Technická přejímka stroje

Každá posádka účastnící se závodu musí nechat technické komisaře před závodem prohlédnout stroj a zaevidovat do karty posádky číslo soutěžního motoru .Pokud motor nemá viditelné číslo, je povinností posádky, aby byl před přejímkou viditelně označen (vyražený nebo vypilovaný symbol). Kontrola bude probíhat na stanovišti technického komisaře. Zkontrolované motocykly pořadatel nafotí a označí. V depu je zakázána přítomnost jiného kompletního stroje, nežli soutěžního. Stejně tak je zakázáno použití nepřevzatých částí motorů (válců, apod.). Porušení tohoto ustanovení povede k diskvalifikaci posádky. (Výměna motoru není povolena pouze výměna zkontrolovaného válce a jiných dílů)

3. Kontroly

Provádí technický komisař nebo členové štábu soutěže namátkově v depu před závodem, během něho i po jeho skončení do vyhlášení výsledků. Kontrolována bude  administrativní shoda ve složení posádky, soulad převzatého stroje a motoru se skutečností a dodržování ustanovení o zákazu přítomnosti cizího stroje v depu. Pokud by došlo k porušení těchto ustanovení, nebo bylo kontroloru bráněno ve výkonu kontroly, je toto důvodem k okamžitému stažení posádky ze závodu. Po skončení závodu budou povinny první tři posádky v obou kategoriích umožnit přeměření průměru válce. Porušení tohoto ustanovení může posádku dodatečně vyloučit ze závodu. Závodní stroje po šesti z obou kategoriích budou hned po odmávání odstaveny na předem určeném místě pořadatelem po vychladnutí si je posádka sama umyje připravenou vapkou pořadatelem.

 Namátková kontrola – každá posádka může být podrobena během závodu namátkové kontrole. Namátkovou kontrolu provádí technický komisař a je k této kontrole oprávněn stáhnout stroj ze závodu.

 Výstroj jezdců

Výstroj musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Za použití příslušné výstroje odpovídá jezdec.

Jezdec musí používat následující příslušné ochranné pomůcky:

Homologovaná přilba na motocykl, oblečení s dlouhým rukávem, dlouhé nohavice a pevná obuv.  Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru a při průjezdu kolem kontrolního stanoviště. Celou dobu závodu musí mít jezdec na sobě startovní číslo Pokud ho nebude mít, nebude odjeté kolo (kola) započteno(a).  Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem ke stažení posádky z trati, při opakovaném porušení pak okamžitému vyloučení posádky ze závodu.

Jezdci se dále doporučuje: ochranné brýle do krosové helmy ,vysoké boty a rukavice, páteřák.

Soutěžní týmy

1. Účast

Soutěžní tým (posádku) tvoří neomezený počet závodníků kteří ale musí být v evidenci závodu. Akce se může účastnit jezdec, který je zcela způsobilý, zvláště pak s ohledem  na zdravotní stav, je zaregistrován jako člen posádky, která splnila podmínky registrace a uhradila příslušné startovní poplatky.

2. Věkové omezení:

Sportovního podniku se mohou účastnit jezdci, starší 15 let. Za závodníky mladší 18. let nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci

 

3. Zvláštní ustanovení:

Start v závodě je pro všechny na vlastní nebezpečí. Pravidla neřeší počet mechaniků, ani počet závodníků, kteří mohou se strojem na trať.

Depo

 Depo není nijak hlídáno, je součástí veřejného prostoru. Za vozidla a veškerý vlastní materiál v depu zodpovídá posádka sama.  V prostoru depa je povoleno jezdit pouze na soutěžním motocyklu a to výhradně jeho  jezdcům a mechanikům, a to ještě pouze bezprostředně před závodem, během něho a po skončení jízdy. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení kýmkoli z členů doprovodu včetně nezletilých dětí, bude posádka penalizována ztrátou 5 kol. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací ze závodu.  Při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze soutěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec.  V depech bude rovněž nepřetržitá zdravotní a požární hlídka.

  Startovní čísla 

Při přihlašování dostane posádka dvě startovní čísla a čtyři nalepovací čísla. Startovní čísla je posádka povinna nalepit na viditelná místa aby je pořadatel viděl při počítání kol (když nebude mít posádka viditelné číslo tak jí nemusí být započítáno projeté kolo) Umístění jiných čísel na stroji je v době závodu se nedoporučuje.

 Povinnosti jezdce, cizí pomoc, technická pomoc

 

1. Povinnosti jezdce

 1. jezdec musí po celou dobu akce dodržovat Sportovní řád
 2. jezdec musí být fyzicky i duševně schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky akce, jak soutěžící, tak diváky
 3. jezdec je odpovědný za své chování na trati i v depu
 4. jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění zdravotní službě
 5. jezdec musí uposlechnout pokynů označeného technického komisaře nebo jinou osobu určenou pořadatelem
 6. jezdec během zaváděcí jízdy nebo závodu nesmí zastavit v trati, pokud se tak stane z důvodu poruchy motocyklu, musí vyvíjet činnost na jeho odstranění z tratě
 7. jezdce, který nemá 18 let, zastupuje v jednání zákonný zástupce
 8. Zákaz požívání alkoholických nápojů všem závodníkům

2. Cizí pomoc

Cizí pomoc je v závodě je dle uvážení závodníka ale je povinnost ohlásit pořadateli jakýkoli problém na trati aby ho pořadatel mohl neprodleně odstranit nebo zajistit lékařskou pomoc závodníkovi. V prostoru depa si mohou týmy v duchu fair-play vzájemně vypomáhat.

 

 Motocykly a kategorie

1. Motocykly

Motocykl a jeho části musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám (na motocyklu nesmí být ostré hrany a výstupky). Není vyžadována TK.  Za použití příslušného motocyklu odpovídá jezdec.

2. Kategorie

Závod je  členěn do dvou kategorií:

Tovární stroje   – motocykly Jawa 50 (05,20,21,23,550,555) 

MOTOR: 

originální ze stroje Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Na motoru musí být vše originál (kartery, víka, válec, hlava, zapalování, karburátor+kolínko,spojka, primár, převodovka, výfuk a koleno výfuku). Válec – s originálním počtem a tvarem sacích, přepouštěcích a výfukových kanálů, vrtání do 40 mm, zdvih 44 mm. Píst – může být i jedno kroužkoví . Ojnice – může být na jehlách. Vzduchový filtr – libovolný 

RÁM:

originál  Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Rozeta 55 zubů. Přední i zadní tlumiče originál.(ZADNÍ TLUMIČE NESMÍ BÝT NASTAVYTELNÉ) Kola 16 palců. Pláště – dezén libovolný. Stupačky – mohou být sklapovací. Stupačkový kříž – možno vyztužit. Držák výfuku – možno vyztužit a nebo použít jiné uchycení. VYSTUŽENÍ KOSTRY JE POVOLENO ( kostru motocyklu lze vyztužit jakýmkoli způsobem tak aby byla dodržena bezpečnost pro posádku a její okolí). Odstrojení stroje povoleno při zachování pravidla bezpečnosti. 

Speciály -   motocykly vybavené motorem Jawa 50 (05,20,21,23,550,555) 

MOTOR:

použitý z Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Kartery + obě víka originální vzhled návarky na výka a kartery povoleny (originální vzhled je myšleno že po navaření na výko nebo karter musí být poznat že se vycházelo z originálního kusu) nově odlité rozšířené výko na spojku povoleno ale vzhledově musí vypadat jako originál Válec z Jawy 50, pouze vzduchem chlazený , vrtání do 42 mm.  Navařená žebra povolena. Vějířová hlava povolena. Karburátor jakýkoli. Zapalování – libovolné, musí se však vejít pod víko (viz výše). Převodovka – libovolné, nesmí to však  změnit vzhled motoru (viz výše). Spojka – libovolně, ale musí se zachovat originální vzhled motoru (viz výše).

RÁM:

libovolný bez omezení při zachování pravidla bezpečnosti.  

Závodiště

 Jezdci jsou povinni se seznámit se všemi prostory závodiště (trať a depo) a dbát pokynů pořadatele. Trať závodu je otevřeným okruhem, je označena a vede po nezpevněných i zpevněných komunikacích, případně po louce nebo přejezd přes potok a průjezd soukromím areálem který bude v průběhu závodu otevřen a umožněn ním průjezd. Opuštění okruhu z jiné příčiny nežli pro poruchu stroje nebo ze zdravotních důvodů je porušením pravidel vedoucím k diskvalifikaci ze soutěže. Stejně bude potrestáno svévolné zkrácení si závodního okruhu. Při závodu je nutná maximální opatrnost. Nelze vyloučit střet se zvěří nebo nezodpovědným divákem či jinou osobou.

 Je přísně zakázáno jezdit jinde po soukromém areálu než po určeném úseku pořadatelem. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno okamžitou srážkou třech odjetých kol při prvním porušení pravidel kterýmkoli jezdcem posádky. Při opakovaném porušení tohoto ustanovení bude posádka ze závodu okamžitě vyloučena.

Časomíra

 Start do závodu je společný. Startuje se hromadně, jak popsáno níže. Počítání kol je prováděno elektronickým systémem o který se starají externí lidi které si objednalo (SDH Licomělice) průběžné pořadí se bude promítat na displeji který bude umístěn v areálu ale pouze první 4. Hodiny poslední hodina už se zobrazovat nebude 

 Oficiální činovníci

1. Hlavní rozhodčí závodu SDH Licomělice

 • řídí vlastní závod
 • Určí  technické komisaře závodu a ti rozhodují protesty
 • podává výklad řádů závodu 
 • zodpovídá za bezpečnost a sjízdnost tratě
 • řídí a organizuje udržování tratě
 • dohlíží nad lékařským zabezpečením 

2. Hlavní zdravotník závodu SDH Licomělice

 • Má stejné kompetence jako Hlavní rozhodčí závodu

3. Technický komisaři

 • řídí a organizují činnost v depu
 • provádí namátkovou technickou kontrolu

4. Ostatní

Štáb soutěže tvoří dále, externí lidi kteří se starají o elektronické počítání kol, zdravotní a hasičský dozor, Traťový dozor který dohlíží na bezpečnost na trati během závodu ti u sebe mají traťové vlajky a mají možnost se přepravovat na krosových motorkách po trati (ale samozřejmě s co největší opatrností a ohleduplností k závodním posádkám)

Zvláštní ustanovení

Propozice závodu budou vyvěšeny na oficiální informační tabuli. V propozicích jsou stanoveny další oficiální údaje. Technický komisař závodu může z důvodu zvláštního zřetele s ohledem na nenadálou situaci a bezpečnost účastníků sportovního podniku provést změny příslušných ustanovení.

Penalizace: nedodržení trati – 5 kol, výměna jezdců nebo tankování mimo depo nebo určený prostor pořadatelem – 5 kol, Technický komisař také může penalizovat soutěžní posádku pro nesportovní chování. Při prvním napomenutí jde o penalizaci ve výši srážky 5 kol. Při druhém napomenutí srážka 10 kol. V případě třetího napomenutí, nebo zvláště nesportovního chování na trati i v depech, bude posádka vyloučena ze závodu.  Pokud dojde k vyloučení posádky ze závodu pro nesportovní chování, je tato povinna nejpozději do 15 minut od vyloučení vrátit čísla a nesmí se již objevit na trati a ani v depu narušovat chod závodu

 Volný trénink

Soutěžní okruh lze v den závodu na vlastní nebezpečí projet, a to v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin. Pak je trať již uzavřena pro vlastní závod.

Porada soutěžních týmů

Porada se bude konat v 9.30 před startem na místě určeném pořadatelem přejímky i v případě nepříznivého počasí. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a zástupci oficiálních činovníků. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti,  které se týkají tratě a bezpečnosti. Při poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny. Po poradě bude následovat příprava ke startu. A zaváděcí kolo to je nepovinné 

  Start

1.Čekací prostor-                                                                                             čekacím prostorem se rozumí přípravná část závodiště před startovní čárou dle vyznačení pořadatelem

-          do prostoru startu může pouze jezdec, mechanik a startér

2. Postup startu                                                                                                   -          start bude proveden hromadně. Start je proveden pokynem startéra – mávnutím praporku.

 3. Provedení startu                                                                                               Před startem musí být v čekacím prostoru proveden následující postup:

-          Závodníci se seřadí vedle sebe po třech podle startovních čísel tyto trojstupy budou za sebou až do takové délky než se seřadí všechny závodníci první se budou řadit speciáli a za nimi originály motocykly budou nastartovány  a po pokynu startéra mávnutím závod začíná  .

 

 Časový rozvrh sportovního podniku závodů

Je uveden ve vyvěšených propozicích. Může být změněn, a to tak, že změna musí být pořadatelem neprodleně oznámena závodníkům.

Oficiální signály

Prapory:

Bílý (zelený) – start

Černý …  Předčasné ukončení závodu (ale jen a pouze z důvodů který by nezaručoval bezpečné pokračování závodu)

Červený … stop (výjezd zdravotníků na trať), okamžité zastavení závodníků v daném úseku u daného traťového dozoru z důvodu výjezdu zdravotnického vozu na trať k předpokládané nehodě u které musí mít klid na zdravotní zásah (Po ukončení zdravotního zásahu se zase provede start na všech místech u traťových dozorů naráz)

Žlutý – mávání … bezprostřední nebezpečí, v závodě se pokračuje se zvýšenou pozorností

Černobílá šachovnice … konec závodu

Výsledky

Pořadí ve sportovním podniku:

Vítězem závodu v každé kategorii je tým, který po dobu konání závodu najel největší počet kol. Kolem se rozumí projetí celého okruhu (start-cíl). Závod je ukončen 5 hodin od startu. Pak již závodníci nebudou moci jet dále po trati  závod končí postupným dojetím startovního pole. Projetím posledního závodníka končí závod. A bude se chystat vyhlašování výsledků a kontrola prvních tří strojů z obou kategorií. Při rovnosti kol bude rozhodovat kdo projede poslední kolo dříve branou která bude snímat a započítávat ujetá kola

Všechny výsledky musí být schváleny technickým komisařem.

Postup pro vyvěšení a schválení výsledků:

Všechny výsledky budou průběžně zobrazovány na displeji první čtyři hodiny závodu který bude umístěn v areálu. Po páté hodině budou týmy na prvních příčkách mít stroje na místě určeným pořadatelem připravené ke kontrole během kontrol může tým vznést protest. 

Protest

    musí být podán do 20 minut od vzniku příčiny protestu a podává se Technickému komisaři musí být vznesen a doložen poplatkem 500,-Kč. Tato částka se vrací, je-li protest oprávněným. Při vyhlašování už nelze protest podat, podání protestu lze jen po dobu provádění kontrol

Slavnostní vyhlášení vítězů

Každý člen soutěžního týmu se musí, pokud mu to zdravotní stav dovolí, zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen.

 

Dodatek

Podpisem přihlašovacího formuláře každá posádka stvrzuje že se seznámila s těmito pravidly a bude je dodržovat 

Technický komisaři budou tři o penalizaci, diskvalifikaci nebo vyloučení ze závodu nemůže rozhodnout jenom jeden ale musí s tím souhlasit všichni tři 

 

Pořadatel se zavazuje že údaje o posádce a závodnících v přihlašovacích formulářích  nebude šířit dále třetím osobám . 

 1.  
 2. Tento sportovní řád vstupuje v platnost dne 1.1.2024
 3. a je jím ošetřen vytrvalostní závod  Licomělický fichtlcup 2024

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel ale musí vše dát dopředu vědět zaregistrovaným závodníkům. 

Výsledky závodu

Zatím nebyly přidány žádné výsledky

Galerie závodu